POLSKA-NORWEGIA

Dla Miast i Gmin

Zewnętrzne uwarunkowania

Dekarbonizacja gospodarki, jako jeden z pięciu priorytetów unii energetycznej, został zawarty w komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”. W świetle dokumentów Unii Europejskiej dekarbonizacja oznacza eliminację emisji CO2 ze względu na ich szkodliwość dla środowiska.

UE formalnie nie zakazuje stosowania węgla w procesach spalania np. w energetyce, jednak system wymagający zakup uprawnień do emisji CO2 najbardziej obciąża właśnie energetykę opartą na węglu, która emituje najwięcej CO2. Koniec systemu darmowych uprawnień do emisji dla energetyki węglowej może więc spowodować drastyczny wzrost cen energii z węgla i tym samym upadek tej dziedziny gospodarki, jej dostawców (kopalnie) oraz części odbiorców, którzy mogą przestać być konkurencyjni w razie konieczności zakupu droższej energii. Dotychczasowa strategia eksploatacji paliw kopalnych przesuwa się w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zależy od wielu czynników, m.in. indywidualnych przyzwyczajeń, stylu życia mieszkańców, liczby i wieku urządzeń elektrycznych, liczby domowników itd. niemniej jednak ciągły postęp i rozwój nowych technologii przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na energię.

Wszystkie te czynniki zewnętrzne jak: zmieniający się klimat, nowe przepisy Unii Europejskiej związane z dekarbonizacją, odejście od paliw kopalnych, a w przypadku Polski od węgla kamiennego i brunatnego, rozwój nowoczesnych technologii w każdej dziedzinie życia, wymagającej dużej ilości czystej energii, będą powodowały gwałtowny wzrost cen zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej.

Od początku powstania programu „From Field To Energy” 2012 jego głównym celem było zmniejszenie ubóstwa energetycznego na terenie Polski.

Dziś ten program ewoluował wraz ze zmieniającą się sytuacją oraz analizą rynku dokonaną przez polsko-norweskie instytuty badawcze.

Popełnione błędy przy dużych projektach „parasolowych”

Obecnie w gminach realizowane są na duża skalę projekty „parasolowe”, które były pisane wiele lat temu. Nie uwzględniają one najnowszych zdobyczy technologicznych i nie biorą pod uwagę rosnących potrzeb gospodarstw domowych. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło dostrzec błędy, które były popełnione podczas realizacji tych programów: przewymiarowane kotły, brak możliwości rozbudowy fotowoltaiki, niedostosowane do tradycyjnego ogrzewania pompy ciepła.

Nasze optymalne rozwiązania

Satysfakcja każdego klienta jest dla nas nadrzędna dlatego program „From Field To Energy” wprowadza najbardziej efektywne rozwiązanie przy produkcji i magazynowaniu energii za pomocą fotowoltaiki, pomp ciepła i wodoru. Program „From Field to Energy” uwzględnia możliwości każdej gminy oraz ich poszczególnych mieszkańców. Każdy dom jest inny, a potrzeby jego lokatorów są różne. Dlatego dla każdego gospodarstwa domowego należy każdorazowo dobrać indywidualne a jednocześnie możliwie najlepsze rozwiązanie z myślą o przyszłości. Program ma na celu dostosować każde gospodarstwo domowe pod najnowsze technologie, w zależności od jego potrzeb.

Kroki, które należy podjąć przy realizacji projektu

W pierwszej kolejności analizujemy zapotrzebowanie energetyczne w danym gospodarstwie oraz wydatki w oparciu o dotychczasowe zużycie paliw, a następnie przeprowadzamy audyt energetyczny budynku z oceną stanu technicznego instalacji grzewczej i instalacji elektrycznej. Na tej podstawie nasi specjaliści z Akademii Górniczo Hutniczej i Polskiej Akademii Nauk dokonują oceny i proponują najbardziej efektywne rozwiązania. Program „From Field To Energy” gwarantuje optymalne rozwiązanie dla każdego gospodarstwa domowego.

Smart Home- Inteligenty Dom Już Dziś!

Najniższe Rachunki i Najwyższy Komfort Życia

Na obecnym etapie projekt inteligentnego domu jest wzbogacany o czynnik sztucznej inteligencji. Projekt dla programu Form Field To Energy realizujemy we współpracy ze specjalistami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk. Najważniejszą korzyścią inteligentnego domu jest spadek kosztów poprzez pełne zagospodarowanie własnej energii na zużycie bieżące oraz zmagazynowanie pozostałej. Tworząc Smart Home zyskujesz całkowitą niezależność energetyczną!

Poglądowa

Oferta Nr 1

Oferta instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,6 kWp wyposażonej w system mikroinwerterów + moduł grzewczy

 

Instalacja fotowoltaiczna

  •  8 paneli o mocy 445 W
  •  2 Mikroinwertery Hoymiles 1500 W
  •  Moduł Wi- Fi do monitorowania

Wykorzystywane w Programie panele fotowoltaiczne posiadają dodatkowe ubezpieczenie reasekuracji producenta, zawarte z czołowymi europejskimi ubezpieczycielami.

Elektryczny Moduł grzewczy NES 6kW

wraz z pompą obiegową, armaturą i montażem oraz z dodatkową modernizacją kotłowni pod ogrzewanie elektryczne

Główne zalety modułu:

– wykorzystanie produkcji energii elektrycznej z własnej instalacji PV na cele C.O.
– wsparcie pracy głównego kotła C.O. w przypadku niestandardowo niskich temperatur

– wsparcie pracy pompy ciepła
– awaryjne ogrzewanie C.O. w przypadku awarii głównego kotła C.O.

 

Poglądowa

Oferta Nr 2

Oferta instalacji fotowoltaicznej o mocy 6, 24 kW wyposażonej w system

mikroinwerterów + pompa ciepła + moduł grzewczy

 

Instalacja fotowoltaiczna

a) 16 paneli o mocy 390 W
b) 4 Mikroinwertery Hoymiles 1500 W c) Moduł Wi- Fi do monitorowania

Powietrzna pompa ciepła Monoblok 20 kW S

Inwerterowa pompa ciepła pozwala na dopasowanie mocy do zapotrzebowania energetycznego budynku w zakresie grzewczym od 5 do 20 kW. Dzięki modulacji pracy sprężarki urządzenie optymalizuje proces grzania minimalizując
zużycie energii elektrycznej. Nad wszystkimi procesami czuwa wewnętrzny komputer pozwalający użytkownikowi na elastyczne dostosowanie parametrów urządzenia do swoich potrzeb. Wszystkie elementy urządzenia zostały umieszczone w jednej estetycznej obudowie co znacznie ułatwia montaż oraz ogranicza do minimum miejsce potrzebne do zamontowania. Bardzo cicha praca umożliwia montaż urządzenia w dowolnym miejscu przy domu.

Instalacja fotowoltaiczna

 

Bezpieczna i sprawdzona technologia

Oferowana w programie From Field To Energy instalacja fotowoltaiczna to światowej klasy system, złożony z najbardziej zaawansowanych i precyzyjnie dobranych komponentów. Nasza technologia pozwala przez cały rok utrzymać najwyższą wydajność produkcji energii, która zasili cały Twój dom lub biznes. Inwertery stosowane w programie to mikroinwertery lub inwertery hybrydowe z magazynami energii.

Wykorzystywane panele fotowoltaiczne w From Field To Energy posiadają pewną reasekurację producenta.

Mikroinwertery

 

czyli nowoczesne, sprawdzone i najbezpieczniejsze falowniki na rynku

Systemy fotowoltaiczne wykorzystujące mikroinwertery to instalacje, w których moduły pracują równolegle. W takich systemach wielkość produkcji to jej suma z wszystkich modułów. W naszych instalacjach dzięki mikroinwerterom każdy moduł pracuje z dostępną maksymalną mocą. Wyklucza to spadki produkcji energii z całej instalacji spowodowane zacienieniem lub zabrudzeniem pojedynczego modułu. Wydajność pracy instalacji zwiększa się nawet o 10-30% w skali roku.

Każdy moduł pracuje autonomicznie oraz jest oddzielnie monitorowany. Prosta i intuicyjna aplikacja pokaże parametry pracy każdego modułu, co umożliwi szybkie reagowanie na wszelkie anomalie w jego działaniu. Dostawca technologii zapewni system monitorowania wszystkich instalacji z pełną diagnostyką z poziomu każdego modułu w całej gminie.

Mikroinwertery to wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne urządzenia, mocowane na zewnątrz budynku podmodułami. Korzyści z tego płynące to oszczędność miejsca w budynku, zniwelowanie hałasu oraz zachowanie bezpieczeństwa.

Każde urządzenie jest objęte 12 letnią gwarancją z możliwością wydłużenia jej do 25 lat.

Najważniejszą zaletą naszych instalacji jest możliwość łatwej rozbudowy poprzez dodanie kolejnych mikroinwerterów
i modułów fotowoltaicznych, co jest niemożliwe w przypadku standardowej instalacji fotowoltaicznej opartej na centralnym falowniku.

Skandynawska metoda termomodernizacji

Ekologiczne ocieplenia w stylu skandynawskim,
polegające na profesjonalnej izolacji dachów, stropodachów, poddaszy oraz ścian metodą wdmuchiwania granulatu celulozy.

Korzyści izloacji:
-Ciągłą izolacje bez mostków termicznych
-Bezkonkurencyjne wygłuszenie
-Brak starzenia się materiału – izolacja wraz z upływem czasu nie traci właściwości termicznych.
-Zniwelowanie efektu ciepłego poddasza latem – wysokie zagęszczenie materiału blokuje przegrzewanie się izolacji
Granulat celulozy to materiał ekologiczny bez dodatków chemicznych

Dodatkowo:

Istnieje możliwość naprawy źle wykonanej lub zniszczonej przez kuny izolacji. Technika wdmuchiwania granulatu jako jedyna pozwala na uzupełnienie wolnej przestrzeni w starych izolacjach lub błędnie położonych czego efektem są odczuwalne mostki termiczne. Naprawy po kunach w większości polegają na wymianie zniszczonego ocieplenia na granulat celulozy który daje gwarancje komfortu termicznego, akustycznego oraz pozbycia się gryzoni oraz kun.

Projekt „Szanujmy energie!”- zajęcia dla uczniów

Program From Field To Energy finansuje darmowe zajęcia oraz szkolenia dla dzieci, młodzieży, mieszkańców oraz przedsiębiorców z zakresu odnawialnej energii oraz oszczędności prądu. Działania o charakterze informacyjno- edukacyjnym nakierowana są na rozpowszechnianie, aktualizowanie oraz utrwalanie informacji o pozytywnych efektach stosowania OZE oraz ograniczaniu niskiej emisji. Zajęcia odbywają się w ciekawej dla uczestników interaktywnej formie i zapoznają z najnowszą, światową technologią. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o Programie

Pobierz ofertę PDF

Kontakt

From Field to Energy
Radosław Rusiński
Telefon: + 48 888 466 158
Email: kontakt@fromfieldtoenergy.pl
Biuro projektu: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnym i i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. Wybickiego 7A 31-261, Kraków pok. 210